HomeOpleidingenBijscholingenNieuws & InspiratieDocentenMediaContact

 

 

 

 

Basismodule

Helend Kindcoach

Opleiding tot Kindercoach

 

 

 Onderwerpen die in het programma aan bod komen:


- Holistische visie opleiding kindercoach
- Het gezonde kind (ontwikkelingspsychologie, ontwikkelingstaken, ontwikkelingsstoornissen)
- Het kind binnen de holistische visie (gedrag, denken, voelen, systeem, verleden, spiritualiteit)

- Werkvormen en interventies gericht op het versterken van de ik-sterkte/ de autonomie

- De start van een effectief coachingstraject
- Rapport, route vanaf aanmelding bij de kindercoach (intake, opbouw van de sessies, oudercoaching)
- Attitude, kennis, vaardigheden en menskwaliteiten van de kindercoach

- Hartvolle en creatieve werkvormen binnen kindercoaching en interventies gericht op het maken van verbinding met het kind
- De binnenwereld en zichtbare buitenwereld van het kind
- Emoties bij kinderen
- De weg naar geluk - kracht/ geluksroute van coaching
- Transactionele analyse/ voice dialogue
- Gesprekstechnieken binnen kindercoaching, Miltontaal
- De kracht en toepassing van metaforen en beelden
- De kracht van spelen en van hoofd, hart en handen
- De schatkist van de kindercoach. Werkvormen en interventies gericht op de kracht van taal en gespreksvaardigheden
- Helende verhalen toepassen binnen kindercoaching, toelichting casussen

- Ontwikkelen van een helend verhaal afgestemd op een kind

- Vanuit beeldtaal het kind leren omgaan met zijn/haar unieke eigenschappen en/of veranderde omstandigheden (o.a. scheiding, rouw)
- Contextueel en systemisch werk, het kind als onderdeel van het systeem
- De rol van de ouders en ouder- en kind relatie
- Ethische dilemma's, meldcode
- Praktijkvoering van de kindercoach


In de afsluitende fase van de basismodule is er ruimte voor toetsing en assessment

 

Plaats, duur en kosten:

De basismodule bestaat uit 8 lesdagen van 10.30- 16.30 en wordt gegeven in centrum Cordium De Ruyterstraat 65  Nijmegen of leslocatie centrum Borsbeek (bij Antwerpen). De kosten zijn 890 euro, inclusief opleidingsmap en vrijgesteld van BTW.

 

 

 

                                                            Data Opleiding Helend Kindcoach

Basis Helend Kindcoach (8dg)

Basis Helend Kindcoach (8dg)

Basis Helend Kindcoach (8dg)

2019-2020: 14-9/ 5-10/ 2-11/ 16-11/ 30-11/ 14-12/ 11-1/ 1-2 Nijm.

2019-2020: 8-11/ 22-11/ 24-1/ 31-1/ 21-2/ 20-3/ 3-4/ 10-4 Utrecht

2020: 21-2/ 27-3/ 24-4/ 15-5/ 19-6/ 11-9/ 9-10/ 13-11 Antwerpen

10.30-16.30 u.

10.30-16.30 u.

10.30-16.30 u.

890,-

890,-

890,-

Meditatie & Mindfulness (4dg) *keuzespecialisatie specialisatie Mindful/Meditatief  afh. keuze startdatum 10.30-16.30 u. 450,-
HartFocus & Heartfulness (4dg) *keuzespecialisatie specialisatie Heartful/Intuitief   afh. keuze startdatum 10.30-16.30 u. 420,-
Therapeutische Kinderyoga (5 of 8dg) *keuzespecialisatie specialisatie Lichaamswerk/body  afh. keuze startdatum 10.30-16.30 u. 550,-

Tekening Lezen en begrijpen (5dg) *keuzespecialisatie

specialisatie Creatief/Kunstzinnig  afh. keuze startdatum

10.30-16.30 u.

550,-

 

 

Inschrijven klik hier

 

 

Kosten

Basis Helend Kindcoach: 890,- + keuze specialisatie (kosten afhankelijk van te kiezen traject)

De kosten zijn incl. uitgebreide opleidingsmap

Opleidingen bij Arterre zijn erkend door het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs) en hierdoor vrijgesteld van BTW.

 

Copyright Arterre 

Van deze website mag  zonder toestemming geen tekst of beeldmateriaal worden vermenigvuldigd.